Schedule

8th of December
19:00-20:15
Det är som det är /It is as it is
Allkonstrummet – Stockholm

9th of December
19:00-20:15
Det är som det är /It is as it is
Allkonstrummet – Stockholm

10th of December
19:00-20:15
Det är som det är /It is as it is
Allkonstrummet – Stockholm

December 14th
19:00-20:15
Det är som det är /It is as it is
Skeppsholmsstudion – Stockholm

December 15th
19:00-20:15
Det är som det är /It is as it is
Skeppsholmsstudion – Stockholm

December 16th
19:00-20:15
Det är som det är /It is as it is
Skeppsholmsstudion – Stockholm

 
 

Photo: Nemo Stocklassa Hinders