Om stormar och strömavbrott

En föreställning för mellanstadiet om att hantera det oväntade och okända. En storslagen och musikalisk krishantering för den som är rädd för framtiden men också för den som inte har vett att oroa sig.

Dansare och musiker och levande scenografi möts i ett slags objekt-balett-verk till musik av musikgruppen Namna bestående av harpa, cello och synt. En magisk, musikaliskt och mycket praktisk föreställning om att sätta en fot efter den andra och våga fortsätta trots att vi inte vet. Föreställningen utmynnar i interaktiv performancekonsert med möjlighet för publiken att vara med och skapa ljudlandskapet och förändra rummet.

Dansföreställningen är en slags större dockteater med ljud och form, där instrument och skulpturer skiftar mening i fantasifulla transformationer. I verket vill vi arbeta med naturkrafter och det omöjliga att kunna veta hur framtiden ska bli. Om oron över att inte veta hur en ska hantera oväntade händelser. Hur en ska våga fast en inte vet och hur en ska hantera framtiden som verkar så omöjlig. Vi inspireras av den pågående klimatkrisen, låter den bli del av oss och vi förbereder oss. Vad kan vi göra när havsnivån höjs? Vi lutar oss och söker tröst i Tove Janssons muminfamilj, hur de förhåller sig till oväder, farliga midsomrar och när kometer kommer. Vi använder krishantering nu som utgångspunkt för våra danser, aktioner och dramatiseringar. En parallell ambition finns i att erbjuda barnen högklassig livemusik och ekvilibristisk dans i en föränderlig scenografi. Att höra, se, känna och göra saker möjliga. Att synliggöra att det är våra handlingar, görandet som gör skillnad. Det vill vi skapa med barnen.

Föreställningen utspelas delvis i mörker.

Premiär på alias Teatern i Stockholm 5/2 2021. Övriga speldatum på alias Teatern 7/2, 8/2, 20/2, 21/2 2021.
I samarbete med alias Teatern. Med stöd av Kulturrådet.